Odpady od ledna 2022 podraží

By: Město Třešť | 15 Pro 2021

V březnu letošního roku vyšel v Našem městě článek s názvem: „Nebudeme třídit odpad? Pak si všichni připlatíme“. Neuběhl ani rok a řádky ve zpravodaji se mění ve skutečnost. Zastupitelstvo města Třešť na svém listopadovém zasedání rozhodlo o výši poplatku za svoz odpadů na rok 2022, který bude od ledna činit 792 korun, částka se tak navýšila o 204 korun. Stále je však možné využívat různé úlevy na poplatníka.

V přepočtu na jeden měsíc zaplatí každý občan 66 korun. Za tyto peníze máme zajištěn kompletní odpadový servis, který zahrnuje především výsyp popelnic s komunálním odpadem, svoz žlutých a modrých popelnic od domů, využívání sběrného dvora a popelnic na bioodpad, odpadkové koše ve městě a další s tím spojené služby.

Od letošního roku platí nový zákon o odpadech, který městům výrazně zdražil skládkování. S každým dalším rokem se bude poplatek za skládkování ještě zdražovat, v roce 2030 by pak mělo dojít k úplnému zákazu skládkování – a po tomto roce bude možné skládkovat pouze odpady, které nelze energeticky využít.

V letošním roce navíc bylo možné uskladnit na obyvatele 200 kilogramů odpadu, příští rok už to bude jen 190 kilogramů. A nad tuto hmotnost roste poplatek, z letošních 800 korun za tunu na 900 korun za tunu v roce 2022 a na závratných 1850 korun v roce 2030.

„Město Třešť se proto rozhodlo, že předpokládané náklady v rámci odpadového hospodářství rozpočítá na občany, a to s minimálním doplatkem z městského rozpočtu. Realita je totiž taková, že ačkoli se snažíme třídit, je to stále málo a poplatky se stále zvyšují,“ vysvětlil rozhodnutí zastupitelstva starosta Vladislav Hynk. Ten také dodal, že v ideálním případě je dobré vzniku odpadů, pokud možno, co nejvíce předcházet, a méně tak skládkovat.

Oproti jiným městům se v Třešti sváží komunální odpad z domácností stále ještě každý týden. „Abychom mohli tomuto velkému standardu dostát i v budoucnu, je dobré nepřistavovat k výsypu poloprázdné popelnice a plánovat si, zda výsyp každý týden opravdu potřebujeme, což je nejméně ekonomické, nebo nám stačí výsyp ob týden nebo s delší frekvencí. Platíme totiž za každou vysypanou popelnici, bez ohledu na množství odpadu, které obsahuje,“ připomněl starosta.

Připomeňme ještě, že v areálu Technických služeb Třešť v Nádražní ulici je pro občany Třeště a místních částí k dispozici sběrný dvůr. Využívat jej mohou na základě smlouvy i občané Jezdovic. Pokud však na svůj občanský průkaz pomůžete ve sběrném dvoře odevzdat „zdarma“ například velkoobjemový odpad svému známému z Hodic nebo jiné obce, jediný, kdo na tom vydělá, bude váš známý. Vy společně s ostatními občany města totiž v rámci tzv. „rozpočítání“ za tyto služby zaplatíte v dalším roce.

Co se týče podnikatelů a živnostníků, málokdo ví, že i oni jsou povinni ze zákona zajistit třídění a odvoz odpadu. Přestože to není povinností obcí, Město Třešť jim dává možnost zapojit se za odpovídající úplatu do odpadového systému města. Pro podnikatele je to vstřícný krok, neboť jim odpadá povinnost zajistit si složitě externí odbornou firmu, která se o odvoz a zpracování odpadu postará.