Jak funguje sběrný dvůr v Třešti

Sběrný dvůr provozují Technické služby Třešť.
Adresa: Nádražní 851, Třešť

Otevírací doba:
pondělí, středa a pátek 11.00–17.00
sobota: 8.00–12.00

Jaký odpad patří do sběrného dvora

ELEKTROODPAD

Sběrný dvůr přijímá jakýkoli typ elektroodpadu. Tady už si s ním poradí a roztřídí jej podle skupin. Patří sem: zářivky, výbojky, LED, akumulátory, monočlánky, baterie, televizory, monitory, tiskárny, telefony, kalkulačky, veškerá elektronika, digitální teploměry, tlakoměry, chladicí zařízení, pračky, myčky, sušičky, trouby, fritovací hrnce, různé kuchyňské spotřebiče, vrtačky, pily, šroubováky atd.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Do sběrného dvora můžete dovézt: akumulátory, baterie, malé množství azbestu, brzdové destičky a těsnění, léky, obalový materiál kovový, plastový, papírový a skleněný, který je znečištěn škodlivinami, minerální oleje a olejové filtry, rozpouštědla, barvy, laky, lepidla, kyseliny, zásady, sorbenty, upotřebené čisticí tkaniny, filtrační materiály, ochranné tkaniny, zářivky, výbojky atd.

OBJEMNÝ ODPAD

Objemný odpad je takový, který nemůžete kvůli jeho rozměrům dát do klasických nádob a popelnic. Jedná se o: nábytek, matrace, peřiny, deky, vazby knih, textilní výrobky, PVC, linoleum, koberce, zrcadla, okna, dveře atd.

OSTATNÍ ODPAD

Do sběrného dvora v Třešti můžete také odevzdat: pneumatiky, beton, suť, papír, jedlý olej a tuk.