Odpady a třídění v otázkách a odpovědích

Oblast odpadového hospodářství a třídění odpadů se neustále vyvíjí. Změny pozorujeme nejen obecně v celorepublikovém měřítku, ale i u nás v Třešti. Proto na této stránce najdete nejčastější dotazy našich občanů a s tím související odpovědi.

KOMUNÁLNÍ ODPAD: Slyšel jsem, že odteď musí být popelnice přímo na kraji chodníku u silnice, když ji chci nechat vyvézt. Proč? Vždy jsem ji měl u dveří svého domu a vždy mi byla popelnice vyvezena.

Ano, to je pravda. Do konce roku 2015 jsme totiž jako město platili firmě FCC Dačice částku rovnající se jednomu svozovému kolu. Od roku 2016 ale platíme zvlášť za každou vyvezenou popelnici. Pokud tedy chceme všichni šetřit a nechceme v  následujících letech platit za odpady mnohem více peněz, měli bychom nechat vyvážet popelnice pouze v případě, že jsou plné. A to dáme svozové firmě najevo pouze tím, že popelnici přemístíme od svého domu přímo k okraji chodníku. Popelnice, které budou stát opodál, nebudou tudíž vyvezeny.

KOMUNÁLNÍ ODPAD: Po zaplacení poplatku za odpad jsem na úřadě dostal známku a dva čárové kódy. Známku nalepím na popelnici s komunálním odpadem. Co mám ale dělat s těmi kódy?

Známka i čárové kódy, které jste obdrželi na úřadě, musí být nalepeny na popelnici na komunální odpad. Nejpozději ji tam musíte mít 15. února daného roku. Bez čárového kódu vám totiž popelnici po tomto datu firma FCC Dačice nevyveze. Známka by měla být ideálně na čelní straně, nevadí i jinde. Kódy ale mají své pevné místo. Jeden musí být při pohledu zepředu nalepenz prava cca 10 cm pod okrajem víka, další zezadu přibližně ve stejné výšce.

TŘÍDĚNÝ ODPAD: Budeme muset platit vyšší poplatek za odpady, když máme nyní doma i barevné popelnice na třídění papíru a plastu?

Ne, nebudete. Jen pro vaši informaci, poplatek, který ročně platíte, zahrnuje ve skutečnosti poplatek nejen za svoz netříděného komunálního odpadu, ale i tříděného odpadu, je v něm zahrnutý také provoz sběrného dvora a zařízení Šejby, ale i  likvidace odpadků z městských košů.

TŘÍDĚNÝ ODPAD: Nevyzvedli jsme si u Technických služeb na konci roku 2015 barevné popelnice na tříděný odpad. Musíme to udělat? Chystáte se zrušit do budoucna sběrná hnízda?

Ne, nemusíte. Barevné popelnice jsme nabízeli zdarma těm občanům, kteří si chtějí o něco ulehčit třídění papíru a plastů. Ti mají popelnici doma na své zahradě a jednou za měsíc během svozových dnů ji připraví před dům k vývozu. Tato novinka nemá na stávající sběrná hnízda žádný vliv. Rušit se rozhodně nebudou.

TŘÍDĚNÝ ODPAD: Barevné popelnice, které město rozdávalo, už na mě nezbyly, ale rozhodl jsem se, že si koupím vlastní. Jak to bude s vývozem a polepem takových nádob?

Pokud Technické služby Třešť narazí kdykoli v průběhu roku při svozu papíru nebo plastů na neoznačené popelnice, polepí je samy čárovým kódem, který se následně v systému spáruje s vaší nemovitostí. Nemusíte se tedy o nic starat, stačí ve svozové dny vystrčit žlutou nebo modrou popelnici k okraji chodníku.

TŘÍDĚNÝ ODPAD: Plasty a papír se sváží z domácností jednou za měsíc. Nemohla by být tato frekvence častější?

Prozatím se nic měnit nebude. Svozový kalendář je naplánovaný na delší časový úsek. Uvidíme, jaký bude vývoj a následně se rozhodneme, zda je měsíční frekvence vývozu dostačující.

OSTATNÍ: Koupili jsme si novou lednici, která byla zabalená ve velké kartonové krabici. Chtěl jsem ji vyhodit do kontejneru na papír, ale manželka mi tvrdí, že tam nepatří. Kdo má pravdu?

Pravdu má manželka. Velké papírové kartony, stejně jako objemnější množství plastů, patří odvézt přímo do sběrného dvora, aby se kontejnery nadmíru nepřeplňovaly.

OSTATNÍ: Rozdávali jste popelnice na papír a plasty. Neplánujete rozdávat do domácností podobné popelnice na třídění bioodpadu?

Zatím určitě ne. Pokud máte zahradu, zvažte pořízení kompostéru. V opačném případě můžete využít kontejnery, které jsou rozmístěny po městě.

OSTATNÍ: K čemu je dobrá tzv. elektronická karta poplatníka?

O tuto službu si můžete zažádat na ekonomickém odboru městského úřadu. Zde obdržíte přihlašovací údaje, které následně použijete pro přihlášení do databáze na webových stránkách města (sekce Občan / Elektronická podání). Na své online kartě uvidíte poplatky za odpady a případně ze psa. Pokud platíte odpady například měsíčně přes SIPO, uvidíte, zda a v jaký den byla platba uskutečněna. V průběhu roku budete taktéž moci sledovat, kolikrát byla vaše popelnice vyvezena.