Poplatek za svoz odpadu vzroste na 588 Kč

By: Město Třešť | 1 Pro 2019

Vedení města se rozhodlo od roku 2020 navýšit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Posledních několik let zůstával poplatek neměnný, nyní si domácnost připlatí za osobu o 96 korun více. Jaké jsou důvody?

Částky za odpady narůstají a město z rozpočtu doplácí každoročně čím dál více peněz. V současné době je to částka okolo 1,5 milionu korun. „Výši poplatku pod hranicí 500 korun jsme se snažili držet, jak jen to šlo. Nyní už je ale situace neúnosná. Nejvíce jsme pocítili poplatky za likvidaci vytříděných plastů,“ nechal se slyšet starosta Vladislav Hynk.

Trh s plasty totiž i nadále kolabuje, a to se odráží i na výkupních cenách. V minulosti město za tyto vytříděné komodity dostávalo od třídicí firmy finanční odměnu, teď se karta obrátila. Nyní platí město 1000 korun za tunu vytříděného plastu. A spekuluje se dokonce o 2000 korunách. V případě papíru Třešť donedávna dostávala jako bonus 100 korun za tunu, nově se naopak 300 korun doplácí. Nabízí se tedy otázka, zdá má třídění vlastně smysl? Ano, má. Přestože se zvyšují náklady na vytříděné složky komunálního odpadu, třídění je správné. V následujících letech se bude totiž postupně zdražovat i ukládání odpadu na skládky, jehož cílem je omezit skládkování na minimum.

V novém roce 2020 bude zdražovat také kompostárna v Čenkově, která zpracovává pro město biologicky rozložitelný odpad. Je třeba zmínit, že tohoto odpadu přibývá, což je na jednu stranu dobrá zpráva. Na druhou stranu bývá v kompostárně s tímto druhem odpadu problém. Mnozí totiž vůbec neřeší, co do hnědého kontejneru na biologický odpad vhodí. V kompostárně se pak potýkají namísto s přírodním odpadem třeba s nábytkem, koberci či jiným velkoobjemovým odpadem, který zde končí. Někdo si dá zase tu práci, že biologický odpad vytřídí, ale do kontejneru jej vhodí v igelitové tašce. A další pokácí strom a celý i s kořeny jej vhodí do kontejneru. Ani tudy ale cesta nevede, neboť štěpkovač si s tak velkými kusy opravdu neporadí. A městu pak narůstají poplatky.

To jen několik málo důvodů, proč bylo vedení města nuceno odsouhlasit vyšší částky za zpracování a svoz odpadu.„Neustále občanům také připomínáme, aby přistavovali k výsypu pouze plné popelnice, a ne poloprázdné. Svozové firmě totiž platíme za každou vyvezenou popelnici, neplatíme za objem vyvezeného odpadu. A podle informací od svozové firmy je vidět, že množství odpadu je na obdobné úrovni, ale počet vysypaných nádob je vyšší, což jasně vypovídá o tom, že se, bohužel, popelnice vyváží mnohdy poloprázdné. A na to pak doplácíme všichni,“ dodal starosta s tím, že zatím se město nechce uchýlit ke 14dennímu svozu popelnic, jako je tomu v jiných městech. Pokud se ale situace nezlepší, může to být další z kroků.