Stavební odpad už zdarma sběrný dvůr nepřevezme

By: Město Třešť | 7 Pro 2019

Do sběrného dvora lze uložit v místě trvalého bydliště odpady zdarma, ale ne všude to platí i o stavebním odpadu. Sběrný dvůr v areálu Technických služeb Třešť v Nádražní ulici, který zde funguje od podzimu 2015, byl v tomto směru až doposud světlou výjimkou. Jak občané města a místních částí, tak podnikatelé zapojení do kolektivního odpadového systému města Třešť mohli stavební odpad ukládat zdarma. Nyní se musí připravit na to, že od 3. ledna 2020 bude tento druh odpadu zpoplatněn, a to jak pro občany, tak podnikatele. Všichni bez rozdílu zaplatí 550 korun (bez DPH) za tunu stavebního odpadu. V této částce jsou započítány kromě práce zaměstnanců TS také recyklace a rozbory, které jsou v případě stavebního odpadu nezbytné. Každý dovezený odpad bude zvážen na speciální váze. Platby budou možné pouze v hotovosti.

V roce 2018 bylo na sběrný dvůr odevzdáno 1642 tun stavebního odpadu. Za deset měsíců letošního roku bylo překročeno množství 2148 tun stavebního odpadu. Sběrný dvůr tak naplnil kapacitu pro rok 2019, a z tohoto důvodu už v prosinci do sběrného dvora neodložíte vůbec žádný stavební odpad. Hlavním důvodem zpoplatnění stavebního odpadu je právě omezená kapacita jak sběrného dvora, tak zařízení, jež tento druh odpadu dále zpracovává.

Technické služby si od tohoto kroku slibují, že ubude množství dovezené suti. Bezplatné ukládání stavebního odpadu se totiž vymklo kontrole. Sběrný dvůr začali využívat prostřednictvím našich občanů i lidé
z jiných měst a obcí. Na občanky svých známých vozili do dvora odpad, za který by jinde museli platit. V posledních dvou letech sběrný dvůr však zneužívali ve větší míře především podnikatelé a firmy, které sem svážely neohlášeně velké množství stavebního odpadu, a to nejen z Třeště.

Likvidaci tohoto odpadu následně muselo zaplatit Město Třešť z peněz vybraných od poplatníků na odpady. Občané města tak nevědomky dotovali vypočítavé firmy. Město Třešť společně s Technickými službami zvažovalo, zda neumožnit bezplatné ukládání alespoň občanům, případně množství stavebního odpadu uloženého zdarma neomezit určitým počtem kilogramů na osobu. „Není ale v našich silách zkontrolovat, aby nedocházelo ke zneužívání i nadále, a proto zavádíme stejná pravidla pro všechny,“ uvedl Zdeněk Kaláb, jednatel TS Třešť.

Ten zároveň podotkl, že sběrný dvůr by měl v první řadě sloužit právě občanům, což v případě stavebního odpadu zcela neplatilo. Firmy budou moci stavební odpad v areálu samozřejmě i nadále ukládat.
V případě, že plánují uložit větší množství, je nutné před navážením zaměstnance TS zkontaktovat a vše potřebné domluvit. Upozorňujeme, že při předávce musí firmy podle zákona doložit také základní popis odpadu, materiálový list a zajistit rozbor odpadu. Pokud firma tyto náležitosti nebude splňovat, nebude odpad převzat.