Máme popelnice na jedlé tuky a oleje

By: Město Třešť | 20 Pro 2019

Oleje a tuky z fritovacích hrnců končí stále často v kanalizaci. Věděli jste ale, že patří do odděleného sběru odpadu? Oleje vylité do kanalizace způsobují totiž zanášení potrubí a problémy při čištění odpadních vod. Pokud se oleje vytřídí, mohou se zrecyklovat a používat například při výrobě biopaliv či ekologických maziv. Dosud jste mohli tyto oleje a tuky ukládat ve sběrném dvoře v areálu Technických služeb Třešť v Nádražní ulici. Na této možnosti se nic nemění. V průběhu prosince ale byly navíc v Třešti na osmi sběrných místech umístěny nové popelnice na jedlé tuky a oleje. Díky nim je třídění zase o něco snazší. Do popelnic je možné vkládat oleje v uzavřených plastových nádobách (např. v PET lahvích).