Nová vyhláška o odpadech

By: Město Třešť | 29 Lis 2017

Zastupitelé na svém listopadovém zasedání schválili novou vyhlášku o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška nahradila dokument z roku 2015 a nabývá účinnosti s lednem nadcházejícího roku. Občany bude v první řadě nejspíš zajímat, že výše poplatku zůstává i pro rok 2018 na částce 492 korun.

Poplatky se v hotovosti vybírají od ledna 2018 v 1. patře budovy Městského úřadu v Třešti, kde jsou vydávány známky na označení sběrných nádob, popř. čárové kódy v případě pořízení nové sběrné nádoby. Splatnost zde připadá na 31. ledna 2018.

Poplatky můžete samozřejmě uhradit i převodem na účet. Kdo by měl o tuto možnost nově zájem, musí ale předtím navštívit ekonomický odbor, kde získá kromě čísla účtu pro zaslání peněz i svůj variabilní symbol. Kdo chce poplatky platit měsíčně, stačí zřízení SIPO.

Jestliže vlastníte například chatu určenou k rekreaci, případně máte dům či byt, kde není hlášena k pobytu žádná osoba, pak už zcela jistě víte, že splatnost tohoto druhu poplatku je o několik měsíců později, a to 31. srpna 2018.

Platí jak občan, tak podnikatel

Povinnost platit poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu v Třešti má každý, kdo zde má trvalý pobyt. Dále se tato povinnost vztahuje například i na cizince s povoleným pobytem delším než 90 dnů, případně i na cizince, kteří zde přechodně pobývají více než tři měsíce. A pak zde jsou právě i zmiňovaní majitelé rekreačních zařízení, bytů či domů, kde nemá nikdo hlášen pobyt.

Je dobré vědět, že existuje několik případů, kdy je možné být od poplatku osvobozen, případně získat slevu. Pokud se například některý z občanů zdržuje déle než půl roku v zahraničí, případně je déle než půl roku ve zdravotnickém zařízení a tuto skutečnost prokáže, nemusí platit nic. Od poplatku jsou osvobozeny i osoby umístěné například v dětských domovech, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory apod.

Na každé třetí a další nezaopatřené dítě do 26 let, které s vámi žije, pak můžete získat 50% slevu. To samé platí u studentů, kteří studují a jsou ubytováni mimo Třešť.

Ani podnikatelé se nevyhnou povinnosti. Sami si musí zajistit likvidaci odpadu a jeho vytříděných složek. Jednou z možností je uzavřít smlouvu se svozovou firmou, druhou možností je zapojit se do systému města. Za porušení této povinnosti mohou být právnickým a podnikajícím fyzickým osobám uloženy sankce.

Každý má možnost se připojit přes webové stránky města k databázi poplatníků a nahlédnout tak na svoji kartu, kde se evidují poplatky. Uvidíte zde poplatky za odpady (v systému je evidován i počet vývozů popelnice) a případně i poplatky za psa. K přihlášení je nutné vyzvednout si přihlašovací údaje na ekonomickém odboru. Stačí se prokázat průkazem totožnosti a dostanete všechny potřebné údaje.