Platby za odpady se nemění ani v roce 2019

By: Město Třešť | 12 Led 2019

Od 2. ledna 2019 vybírá Městský úřad v Třešti poplatek za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba se ani pro letošní rok nezměnila, zůstává na částce 492 Kč/rok.

Pokud poplatky za komunální odpad platíte jednorázově, je nutné zaplatit na pokladně v 1. patře městského úřadu nejpozději do konce ledna 2019. Zde obdržíte i novou známku na popelnici. V případě pořízení nové popelnice zde dostanete i čárový kód na vaši sběrnou nádobu. Jestliže máte sjednáno SIPO a platíte za odpad měsíčně přes účet, je potřeba si přijít vyzvednout alespoň zmiňovanou známku na rok 2019. Nemáte SIPO, ale měli byste o něj zájem? Navštivte nejprve ekonomický odbor, kde získáte kromě čísla účtu pro zaslání peněz i svůj variabilní symbol.

Jestliže vlastníte například chatu určenou k rekreaci, případně máte dům či byt, kde není hlášena k pobytu žádná osoba, pak splatnost tohoto druhu poplatku je až 31. srpna
2019.

Stále je možné zažádat si na městském úřadu o elektronickou kartu poplatníka. Získáte potřebné údaje a pak už se jen přes internet přihlásíte na svoji kartu, kde jsou evidovány vybírané poplatky. Navíc zde uvidíte, kolikrát byla vaše popelnice vyvezena, a pokud máte psa, bude zde veden i tento údaj.

Město platí svozové firmě za komunální odpad dvě částky. Jedna částka je za množství vyvezeného odpadu na skládku a další částka je za každou vysypanou popelnici. Vedení radnice proto žádá občany, aby dávali k vývozu pouze plnou či téměř plnou popelnici. Za poloprázdné popelnice, které by ještě týden vydržely do naplnění, se tak zbytečně navyšují platby.

Za zmínku určitě stojí, že lidé začali více třídit, a to jak papír a plasty, tak bioodpad. Ten se likviduje v kompostárnách, za což město platí. Stejně tak musí obce v současné době platit za vytříděný plast. Je to následek toho, že Čína od začátku loňského roku výrazně omezila dovoz plastových odpadů ke zpracování. Do Číny totiž dosud putovala
většina plastů. I přesto je ale pro obce pořád ještě zajímavější plasty třídit než platit za směsný odpad, jen už to není tak výhodné jako před rozhodnutím Číny.